Shanghai Nemoto Electronic Technology Co., Ltd.

[ISO 9001][ISO 14001]

16 Lane 271 Qian Yang Rd. Chang Zhen Ind. Park, Putuo District, Shanghai, China
Tel +86-21-52709172
Fax +86-21-52709173
Sales
Tel +86-21-52709170

Shanghai Nemoto

Nemoto Lumi Products (Shenzhen) Ltd.

[ISO 9001]

Tongfuyu A-2 Industrial Zone C Area, No.1 Building, Buchong, Shajing Subdistrict Office, Baoan, Shenzhen, China
Tel +86-755-81772753
Fax +86-755-81772411
Nemoto Lumi-Products